Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich Warszawa

Sprawy związane z abonamentem mieszkańca, kartą N+, Kartą Honorową lub Kartą Powstańca można załatwić w naszych Biurach Obsługi SPPN:

Zarząd Dróg Miejskich: ul. Chmielna 120, pokój nr 1, tel. 0 22 55 89 204
 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:00.

Urząd Dzielnicy Śródmieście: ul. Nowogrodzka 43, sala ogólna Wydziału Obsługi Mieszkańców,
 tel. 0 22 699 83 80, czynne w godzinach: pon.: 8:00 - 18:00, wt. - pt. : 8:00 - 16:00.

Urząd Dzielnicy Ochota: ul. Grójecka 17A, sala ogólna Wydziału Obsługi Mieszkańców, 
 tel. 0 22 823 93 19, czynne: pon.: w godz: 8:00-18:00, wt. - pt.: w godzinach 8:00 - 16:00.

Reklamacje dotyczące zasadności opłat dodatkowych przyjmuje Biuro Obsługi SPPN przy ul. Chmielnej 120 pokój nr 1. Biuro jest czynne w dni robocze w godz. 7.30 - 17.00. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty niezbędne do jej rozpatrzenia (oryginał biletu parkingowego, dokument opłaty dodatkowej, itp.).

Numer konta bankowego, na które można przekazywać Opłaty Dodatkowe SPPN: 17103015080000000550059118, na dokumentach wystawianych przez kontrolerów ZDM podajemy indywidualne konta dla poszczególnych opłat. Numer konta kończy się numerem Dokumentu Opłaty Dodatkowej. 

Korespondencję w sprawach Abonamentu, Karty N+, Karty Powstańca oraz Karty Honorowej i reklamacji dotyczących opłat dodatkowych należy kierować na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Osoby niepełnosprawne mogą składać reklamacje również w ww. Biurach Obsługi SPPN.

Formularz reklamacjiFormularz odwołania