Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich Warszawa

Identyfikatory C-16

 

Pobierz - Wniosek o wydanie identyfikatora C-16

Pobierz - Karta Usługi - identyfikator C 16

Pobierz - Regulamin wydawania C-16

Pobierz - Oświadczenie dot. odbioru identyfikatorów 

Zarządzenie

Kontakt telefoniczny

Mapa ograniczenia tonażowego

Godziny przyjęć interesantów

 

Telefony do "Wydziału Organizacji Ruchu":
- Identyfikatory C5/C10 -  22 55 89 208 
- Identyfikatory C16 - 22 55 89 144
- Identyfikatory TK -  22 55 89 211